Hoofdinhoud

Op weg naar nieuwe MPG

Per 1 juli 2025 is een aangescherpte MPG-eis beoogd, met een uitgebreidere dataset waarmee de bouw moet rekenen (19 indicatoren in plaats van 11). Een flinke stap, met nog flink wat hobbels om te nemen. BZK, marktpartijen en NMD gaven tijdens het Lente-akkoord Congres een update over de ontwikkelingen, ervaringen en uitdagingen.

Hoe kijkt de praktijk aan tegen de MPG?

De MPG-eis waaraan een gebouw moet voldoen wordt strenger: waar nu wordt gerekend met 11 indicatoren die samen iets zeggen over de milieuprestaties van een bouwwerk, zullen dit er 19 worden, conform de Europese norm EN15804+A2. Alma Krug (Revolve Development) en onze BCI-Expert Rik van den Brink vertellen wat zij bouwen, welke scores ze halen en waar ze tegenaan lopen.

 

Hun presentaties en reacties uit de zaal leiden tot een discussie over de kwaliteit van MPG-berekeningen. Adviesbureaus rekenen verschillend en laten soms onderdelen weg (genoemd als voorbeeld: hang- en sluitwerk dat wordt overgeslagen). Kwaliteit van data is in veel gevallen ook nog onvoldoende. Er is, kortom, nog een wereld te winnen. En is dit nu bewust gesjoemel, of gebrek aan kennis? Het helpt ook niet dat gemeenten niet of nauwelijks MPG-berekeningen toetsen. Wordt het al met al niet tijd voor een gecertificeerd MPG-opsteller?

 

Beleidsadviseur Dirk Breedveld van het Ministerie van Binnenlandse Zakenverwacht dat de CPR (Construction Products Regulation: de herziening van de Europese bouwproductenverordening) zorgt voor robuuste, goed gecontroleerde data en dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (voor grondgebonden woningen al sinds 1 januari kracht) leidt tot betere toetsing in de praktijk. De overheid is terughoudend om zaken wettelijk te certificeren, noemt hij, maar private certificaten zijn mogelijk. Geurt Donze (W/E Adviseurs) ziet daar – naar analogie met energie – ook goede mogelijkheden voor. “Er is al een Kiwa BRL voor MPG-berekeningen. Dit zal via certificerende instellingen gaan komen, maar die moeten er ook een markt in zien.”

 

Bron: Lente Akkoord

 

Lees hier het volledige nieuwsbericht van Lente Akkoord

Meer nieuws

Bekijk het overzicht
Nieuwsoverzicht