Hoofdinhoud

Privacy statement

Hoe gaan wij om met gegevens? Wat verzamelen wij zoal? Welke gegevens verwerken wij en met welk doel?

 

Op deze pagina lichten wij dit graag nader toe. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

 

Contactformulieren
U kunt via onze website online aanvraagformulieren invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Sollicitanten
In een sollicitatieprocedure verwerken wij persoonsgegevens van sollicitanten om tot invulling van een vacature te komen. Deze persoonsgegevens worden door Barli opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende het sollicitatietraject danwel gedurende één jaar indien goedkeuring is verleend de gegevens te bewaren. Je hebt nog altijd recht op verwijdering, inzage, rectificatie en aanvulling van deze gegevens. Als je geen toestemming aan ons verleent, worden de persoonsgegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Daarnaast worden salarisgegevens standaard binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd.