Hoofdinhoud

Typegoedkeuring voor Barli Base-woningconcept

Aedes-voorzitter Martin van Rijn en Jacos van Zelst – programmadirecteur Versnelling tijdelijke huisvesting bij het ministerie van BZK – reikten op 24 april een typegoedkeuring uit voor de fabrieksmatige bouw van complete modulaire woningen. Barli is een van de zes bedrijven met deze landelijke primeur, bedoeld om nieuwbouw te versnellen. 

Deze typegoedkeuring vormt een mijlpaal in de ontwikkeling van het modulair bouwen. Opdrachtgevers, kwaliteitsborgers en gemeenten kunnen er nu op vertrouwen dat deze in de fabriek gebouwde woningen voldoen aan alle eisen van de bouwregelgeving. Daarom hoeft straks niet meer elke woning op elke nieuwe plek weer afzonderlijk beoordeeld te worden. En dat leidt tot versnelling van de procedures, een belangrijke doelstelling van het woningbouwbeleid van minister De Jonge van BZK. Het leidt daarmee ook tot lagere kosten. Ook woningcorporaties juichen deze ontwikkeling toe.

 

Permanente kwaliteit

Barli is een van de slechts zes bouwbedrijven die met succes alle keuringen heeft doorlopen. De typegoedkeuring voor het Barli Base DUO-woningconcept bestaat uit een KOMO-certificaat en een erkende kwaliteitsverklaring. Om die te verkrijgen zijn alle tekeningen, specificaties en berekeningen van de bouwsystemen kritisch beoordeeld door de certificerende instellingen SKH en SKG-IKOB. Ook is het productieproces in de fabriek en de interne kwaliteitsborging beoordeeld en wordt dat in de toekomst via steekproeven gecontroleerd. In een volgende fase zullen ook de gebruikte installaties en de plaatsing van de woningen in een concreet bouwproject worden getoetst. De woningen hebben een permanente kwaliteit, maar kunnen desgewenst ook verplaatst worden. 

 

Directeur Andries Peters van Barli: “Toen de Koning twee jaar geleden onze woningfabriek opende, opperde Martin van Rijn al één landelijke toets voor woningen zoals je dat ook bij auto’s kent. Mooi om te zien dat dit nu realiteit is. Als dit in processen en procedures tijdwinst op kan leveren, is iedereen daarbij gebaat. Daarnaast is dit voor ons wederom een bevestiging dat modulaire woningbouw een uitstekend en duurzaam alternatief is voor traditionele bouw.”

 

Lees meer:
Volkshuisvesting Nederland

Modulaire woningen van Barli op project STEK in De Groote Wielen

Foto: modulaire woningen van Barli op project STEK in De Groote Wielen

Meer nieuws

Bekijk het overzicht
Nieuwsoverzicht