Hoofdinhoud

Kwaliteitsborging? Check! ✅

Over amper vier maanden gaat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen stapsgewijs in. Hiermee wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw. Het nieuwe stelsel geldt in eerste instantie alleen voor bouwwerken in de laagste gevolgklasse, zoals eengezinswoningen.

De komst van de Wkb vraagt de nodige voorbereidingen. Mick Knoben, processpecialist bij Barli: “De Wkb vereist dat we nóg beter vastleggen hoe wij onze woningen produceren. Dat was in de basis hier al prima op orde. Omdat we veel werken vanuit 2D- en 3D-modellen ligt al veel vast. We bouwen voor 90% in onze woningfabriek, in een overzichtelijk productieproces. Met onze eigen controles en door met foto’s de verschillende stappen digitaal vast te leggen, bouwen wij een zorgvuldig kwaliteitsdossier op. Wat ons betreft een opmaat naar typegoedkeuring in de woningbouw.”

Paul van der Vegt, projectleider bij PlanGarant, voert als externe kwaliteitsborger een controle uit in onze woningfabriek

 

Onafhankelijke kwaliteitsborging

Een van de veranderingen door de komst van de Wkb is dat onafhankelijke kwaliteitsborgers gaan controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Op dit vlak hebben Barli en PlanGarant een raamovereenkomst gesloten.

 

Gelly Sehat, manager uitvoering bij PlanGarant: “Barli is een koploper in modulaire houtbouw en ziet de Wkb niet als een bedreiging, maar juist als een kans om zich te onderscheiden. Hun werk- en denkwijze sluiten naadloos aan op de doelstellingen van de Wkb. De communicatie en hun interne kwaliteitsborging hebben wij als PlanGarant zeer positief ervaren. Ik durf wel te stellen dat Barli volledig Wkb-proof is!”

 

Scan Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw

Ter voorbereiding op de Wkb heeft Barli deelgenomen aan de ‘Scan Kwaliteitsborging voor Conceptuele Bouw’ in samenwerking met Netwerk Conceptueel Bouwen. PlanGarant heeft kwaliteitscontroles uitgevoerd op de standaardprocessen bij Barli, steekproeven uitgevoerd bij twee gerealiseerde projecten en een kwaliteitsrapportage gemaakt van het woningtype Barli Base DUO.

 

“Op basis van die bevindingen hebben wij de interne kwaliteit bij ons naar een hoger niveau kunnen brengen,” zegt Mick Knoben. De volgende stap in de samenwerking is het opzetten van een audit-structuur. Paul van der Vegt, projectleider bij PlanGarant: “We willen als kwaliteitsborger er naartoe werken om samen met de bouwer een betere vastlegging van hun eigen werk te realiseren. Daardoor is er meer bewustwording en inzicht, zodat we uiteindelijk over de hele sector minder faalkosten en een hogere kwaliteit hebben. Een betere woning voor bewoners, dat willen we allemaal!”

Meer nieuws

Bekijk het overzicht
Nieuwsoverzicht