Hoofdinhoud

Barli en WSN ondertekenen overeenkomst Spoorkamp 2b

Barli gaat 252 sociale huurwoningen bouwen voor WSN. Project Spoorkamp 2b biedt een plek aan 400 actief woningzoekenden in Nijkerk. 

Robert van der Doelen, directeur Barli, Michel van Baarsen, directeur-bestuurder WSN en Esther Heutink-Wenderich, wethouder wonen van de gemeente Nijkerk.

Op dinsdag 19 december 2023 ondertekenden wethouder Esther Heutink-Wenderich namens de gemeente Nijkerk en directeur-bestuurder Michiel van Baarsen namens Woningstichting Nijkerk (WSN) een overeenkomst om flexwoningen in de wijk Spoorkamp te gaan bouwen. Namens Barli zette directeur Robert van der Doelen zijn handtekening onder het plan. De 252 kwalitatief goede flexwoningen komen in een nieuw te bouwen buurt vlakbij het Jaap van der Krol Zwembad. Met deze ontwikkeling willen de gemeente en WSN een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de woningnood. 

 

Voorrang voor Nijkerkers, de helft voor jongeren

De woningen bestaan uit kant-en-klare modules die verplaatsbaar en stapelbaar zijn. Daarom kunnen deze sneller worden gebouwd dan traditionele woningen en kunnen ze ook op tijdelijke locaties staan. De gemeente Nijkerk en WSN vinden het belangrijk om samen op te trekken in het realiseren van deze woningen. ‘Met de bouw van deze woningen, die straks met voorrang worden toegewezen aan Nijkerkers en voor de helft naar jongeren gaan, kunnen we snel meer nieuwe woningen toevoegen en dus meer Nijkerkers aan een huis helpen’, geeft Michiel van Baarsen aan. Wethouder Esther Heutink-Wenderich: 'Met deze woningen kunnen we een plek bieden aan 400 actief woningzoekenden in onze gemeente. Dit zal een enorme impact hebben op de levens van heel veel mensen.’  

 

De gemeente en WSN nodigen de toekomstige bewoners uit om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van de nieuwe buurt. Samen met partners, professionals en andere betrokkenen wordt er een levendige, fijne en kansrijke buurt gerealiseerd. Op de websites www.nijkerk.eu/spoorkamp-2b en www.wsn.nl/spoorkamp-2b is meer informatie te vinden over het project. 

Meer nieuws

Bekijk het overzicht
Nieuwsoverzicht