Hoofdinhoud

Bouwen met hout: dubbel circulair!

Circulariteit – het zo efficiënt en verantwoord mogelijk omgaan met grondstoffen en hiermee afvalgroei, milieu-impact en uitputting van de aarde minimaliseren – staat in Nederland volop in de belangstelling. Voor het bepalen van circulariteit wordt vooral de eis gesteld om producten en grondstoffen vaker én hoogwaardiger te hergebruiken. Het idee hierachter is om zowel grondstoftekorten als afvalproductie te beperken. Door het niet ontginnen van materialen wordt ook de daarmee gepaard gaande milieuimpact verkleind.

Hout is bij uitstek een circulair materiaal. Dubbel circulair zelfs! Vanwege zijn natuurlijke, hernieuwbare en duurzame aard, maar ook in de technische kringloop. Check deze ‘houtographic’:

Circulariteit en houtproducten

Circulaire bouweconomie

Om verantwoordelijker om te gaan met grondstoffen en ervoor te zorgen dat toekomstige generaties voldoende (bruikbare) grondstoffen hebben om mee te kunnen bouwen, heeft de overheid besloten dat de Nederlandse bouweconomie in 2050 circulair moet zijn. Dit betekent dat alle gebruikte materialen hernieuwbaar of hergebruikt moeten zijn. Er zijn verschillende strategieën ontwikkeld om verschillende vormen van hergebruik uit te drukken. Deze staan bekend als R-strategieën, aangezien de gebruikte termen in de Engelse vertaling vaak met een R beginnen. Voorbeelden zijn: heroverweeg (rethink), hergebruik (re-use), herontwerp (redesign) en recycle.

R-ladder met strategie├źn van circulariteit

Alle maatregelen waarmee minder uitputting wordt veroorzaakt, het hergebruik wordt vergemakkelijkt en gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, kunnen als circulair gezien worden. Circulair bouwen betekent grotendeels dat er tijdens het ontwerp rekening wordt gehouden met hergebruik. Dit kan gelden voor de grondstoffen, onderdelen, elementen of zelfs complete modules. Modulair bouwen is zelfs een belangrijk principe voor het opschalen van de circulaire bouweconomie, stelt Arcadis. Of zoals we onze circulaire visie bij Barli omschrijven: Bouwen met blijvende waarde!

Bouwen met blijvende waarde - week van de circulaire economie

Meer nieuws

Bekijk het overzicht
Nieuwsoverzicht