Hoofdinhoud

Home away from home

Locatie
Grave
Opdrachtgever
COA
Woningtype
Barli Base DUO
Architect
LA Architecten | Ingenieurs

In het voorjaar van 2021 plaatsten we een rijt 'uitkijkwoningen' op het asielzoekerscentrum van Grave. Flexibele en verplaatsbare woningen in een weelderig groene omgeving met moestuin. De 8 woningen bieden de komende jaren ruimte aan 48 slaapplekken voor asielzoekers. Maar mocht de locatie na 2025 geen azc meer blijven, dan kunnen de woningen heel eenvoudig worden verplaatst naar een andere locatie. Of door andere doelgroepen in Grave worden gebruikt.

Meerwaarde voor de toekomst 

Inbo, Nederlands grootste bureau in stedenbouw, architectuur en bouwkunde, werkt samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan huisvestingsvormen waar bewoners vroegtijdig een toekomst en netwerk opbouwen. Dit is terug te zien in Grave. De woningen sluiten met het opvallende houten gevelbeeld mooi aan bij de buitenruimte en geven bewoners een thuisgevoel. Bovendien is de keuze voor flexwonen hier in meerdere opzichten een gouden greep. De woningen zijn circulair, duurzaam, verplaatsbaar én inzetbaar voor andere doelgroepen. Daarmee biedt het meerwaarde voor de toekomst.

In het kader van het mede door de Europese gesubsidieerde COA AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang (AMIF-FLO) is een methodiek ontwikkeld om te komen tot een geschikt huisvestingsconcept en een stedenbouwkundige inpassing met meerwaarde voor de omgeving.

 

Landschappelijke inpassing

De studie heeft geleid tot de keuze voor Barli’s uitkijkwoning. De landschappelijke inpassing van de woningen sluit mooi aan bij het groene karakter van het gebied. De moestuin die naast de woningen wordt aangelegd wordt beheerd door de bewoners. Invloed kunnen uitoefenen op je eigen leefomgeving is een belangrijke factor voor het geluksgevoel en welbevinden van mensen. Een klein beetje ‘home away from home’.

 

 

Meer over dit project

Waar we trots op zijn

Bekijk alle projecten
Projectoverzicht